Сторінки
Поиск - Категории
Контакти
Контент
Стрічки новин
Поиск - Метки

  Новини

  Що таке первинна та вторинна правова допомога

  Відповідно до вимог ст. 7 та ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

  ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА -  ЦЕ:

  Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги

  1. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

  2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  1) надання правової інформації;

  2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

  3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

  4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

    

  Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги 

  1.  Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

  2.  Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  1) захист;

  (пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 14.10.2014 р. N 1697-VII)

  2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

  3) складення документів процесуального характеру.

  © 2018 Києво-Святошинська Районна Рада